Walentynkowy Turniej Szkół Podstawowych w Unihokeja – Zakręt 2019

Wszystkich młodych sympatyków gry w unihokeja zapraszamy na Walentynkowy Turniej SP w Unihokeja, który odbędzie się w KS Zakręt dnia 21 lutego b.r. Szczegóły poniżej.

Turniej rozgrywany będzie na uproszczonych zasadach – naszym celem jest to, by dzieci przede wszystkim cieszyły się aktywnością i rywalizacją z rówieśnikami a nie stresowały się często przesadzonymi zasadami. Zarówno o nich, jak i o regulaminie poczytacie poniżej.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ:
– zerówki
– uczniowie SP (regulamin poniżej)
– placówki, typu Domy Dziecka

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z nami:
Paweł Rożniatowski 510743862

Liczymy na tłumne przybycie!

REGULAMIN
WALENTYNKOWY TURNIEJ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w UNIHOKEJA

I. Cele i założenia
1. Popularyzacja gry w unihokeja
2. Umożliwienie sprawdzenia swych sił i możliwości w rywalizacji sportowej
3. Kultura kibicowania
II. Organizator
Smart School w Zakręcie
Fit Kids Academy
III. Termin i miejsce
KS Zakręt, 21 lutego od godz. 10:00
IV. Warunki uczestnictwa
1. Drużyny czteroosobowe (plus 1 rezerwowy)
2. Drużyny mieszane (przynajmniej 1 przedstawiciel przeciwnej płci)
3. „Zerówki” – drużyny 5-osobowe, podział dziewczynki/chłopcy dowolny
4. Wystawić drużynę może każda szkoła podstawowa lub inna placówka (np. dom dziecka)
5. Każda placówka może wystawić do 2 drużyn
6. Rejestracja drużyny do 20 lutego (włącznie)
V. Sposób przeprowadzenia zawodów
1. Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z przepisami (uproszczonymi) Polskiego Związku Unihokeja (dostępne po zarejestrowaniu drużyny)
2. Zawody będą rozgrywane z podziałem na grupy
3. Drużyna liczy 5 osób, w tym 1 rezerwowy (nie dotyczy „zerówki”)
4. Na boisku przebywa przynajmniej 1 reprezentant przeciwnej płci (nie dotyczy „zerówki”)
5. Ilość zmian (rezerwowi) nieograniczona
6. Mecz trwa 2×5 minut / przerwa 1 minuta
7. Klasy „zerowe” rozgrywają mecze między sobą.
VI. Punktacja
1. Za wygrane spotkanie zespół otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegrane spotkanie 0 pkt.
2. O kolejności miejsc decyduje:
– ilość zdobytych punktów,
– większa liczba zdobytych bramek.
VII. Nagrody
Za zajęcie I – III miejsca puchary i medale
Upominek dla każdego zawodnika
VIII. Postanowienia końcowe
1. Drużyny uczestniczące w turnieju zobowiązane są ubezpieczyć się we własnym zakresie.
2. Za niesportowe zachowanie (np. niebezpieczna gra, niewłaściwe zachowanie podczas kibicowania) organizatorzy mają prawo wykluczyć, zawodnika, drużynę z turnieju.
3. Zawodników obowiązuje strój sportowy (w tym zmienione, czyste obuwie)
4. Ostateczna interpretacja regulaminu i inne sprawy sporne rozstrzygają organizatorzy turnieju.

UPROSZCZONE ZASADY GRY W UNIHOKEJA

1. Drużyna liczy 4-6 osób w zależności od rodzaju zawodów i wielkości boiska
2. W drużynie nie ma bramkarza (zasada pod Turniej)
3. Każda drużyna może przeprowadzać dowolną ilość zmian
4. Przeprowadzenie zmiany zawodnika może być wyłącznie podczas rozgrywania piłki zza swojej bramki
5. Zawodnik broniący nie może stać w bramce
6. Zawodnik broniący dostępu do bramki nie może przebywać w jej obrębie do 1,5 m przez okres dłuższy niż 10 sekund. Po tym czasie drużynie przysługuje rzut karny wykonywany ze środka boiska na pustą bramkę
7. Rzut rożny wykonywany jest z rogu boiska
8. Rzut z autu wykonywany jest z ziemi (piłka na linii boiska)
9. Zawodnik wykonujący rzut rożny lub z rzut z autu ma na jego wykonanie 10 sekund, po tym czasie piłka przejmuje drużyna przeciwna wznawiając grę z tego samego miejsca
10. Drużyna broniąca (oba rzuty) powinna ustawić się w odległości 2m od piłki
11. Wznowienie gry zza bramki – obrońca ustawia piłkę na linii nie dalej niż 2m od bramki
12. Wznowienie gry po straconej bramce następuje ze środka boiska. Drużyna broniąca musi znajdować się w obrębie swojego pola bramkowego
13. Jeśli zawodnik podniesie kij ponad linię kolan lub uderzy drugiego zawodnika w dowolną część ciała, wówczas drużyna przeciwna wykonuje rzut wolny z miejsca, gdzie doszło do przewinienia
14. Podczas podania lub strzału zawodnik może podnieść kij powyżej linii biodra tylko wtedy, gdy nie jest to zagrożeniem dla innego gracza – interpretacja sędziego
15. Sytuacje sporne rozstrzyga rzut sędziowski. Wówczas w miejsce sporne podchodzi po jednym zawodniku z każdej drużyny a sędzia rzuca piłkę dokładnie w miejsce, gdzie doszło do w/w sytuacji. Reszta zawodników ustawia się w odległości min 2m od piłki
16. Każdy zawodnik może uderzyć piłkę nogą tylko i wyłącznie wtedy, gdy nie jest ona podana do innego gracza lub nie jest strzałem na bramkę. W przypadku „górnej piłki” zawodnik może chwycić piłkę ręką i wrzucić ją w przeciągu 2 sekund pod swój kij. W innym przypadku następuje rzut wolny
17. Nie wolno popychać i przytrzymywać zawodnika
18. Nie wolno przyjmować / zagrywać piłeczki podskakując (oderwane obie stopy)
19. Nie wolno zagrywać piłeczki w pozycji leżącej lub siedzącej. W przypadku, gdy któryś zawodnik siedzi lub leży, sędzia powinien przerwać grę jeśli gra przeprowadzona jest w obrębie tego zawodnika
20. Zawodnik siedzący lub leżący nie może przytrzymać piłki dłużej niż 2 sekundy. W innym przypadku następuje rzut wolny dla drużyny przeciwnej.
21. W przypadku sytuacji bramkowej (wg oceny sędziego) może zostać przyznany rzut karny za w/w sytuacje faulowe.
22. Sędzia może wymierzyć karę 2 minut za rażące nieprzestrzeganie przepisów gry, wulgaryzmy bądź wszelkie inne, niesportowe zachowania lub jeśli dany zawodnik notorycznie dopuszcza się fauli.
23. Sędzia może wykluczyć zawodnika (czerwona kartka) za w/w zachowania w przypadku, gdy są one notoryczne lub w przypadku trzeciej kary 2 minutowej tego samego zawodnika
24. Gol jest uznany tylko wtedy, gdy drużyna atakująca w komplecie przekroczyła połowę boiska (przeszła na strefę ataku). W przypadku zdobycia bramki, przy przynajmniej jednym zawodniku znajdującym się na swojej połowie, gol jest nieuznany a grę wznawia drużyna przeciwna z linii koca boiska (patrz pkt 11). Przepis ten tyczy się również sytuacji, gdy ostatni zawodnik drużyny atakującej ma przynajmniej całą stopę w swojej strefie obronnej.
25. Zawodnicy mogą stosować ochraniacze na piszczel, przedramiona, szczękę. Dopuszczalne sa też kaski na głowę oraz rękawiczki.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *